gedichten langs de geul valkenburg

Kouwenaar, Gerrit

GERRIT KOUWENAAR

(1923 Amsterdam – 2014 Amsterdam)

Gerrit Kouwenaar publiceerde tientallen bundels sinds zijn debuut in 1941. Hij kreeg vele prijzen waaronder de Roland Holstprijs in 1967 en de P.C. Hooftprijs in 1970 voor zijn gehele oeuvre. Aanvankelijk was hij een meer sociaal en politiek bewogen experimenteel dichter. Later is zijn werk meer gericht op het taalgebruik in de poëzie. Hij streeft naar poëzie die autonoom is en voor zichzelf spreekt. Zijn meest recente bundels zijn Het bezit van een ruïne (2005) en Vallende stilte (2008)

Kruit, Johanna

JOHANNA KRUIT

(1940 Zoutelande)

Johanna Kruit werd geboren in Walcheren als de dochter van een boekhandelaar. Ze bezocht een paar jaar de mulo en werkte als verpleegster. Na haar huwelijk verhuisde ze naar Biggekerke, waar ze nog steeds woont. Ze kreeg twee kinderen, voor wie ze verhalen schreef, sprookjesboeken maakte en liedjes verzon. In 1976 debuteerde ze met Achter een glimlach (poëzie voor volwassenen) waarna nog een tiental bundels verschenen. Na jaren uitsluitend voor kinderen te hebben geschreven heeft Johanna Kruit besloten om weer poëzie uit te geven voor volwassenen. In 2005 verscheen de dichtbundel Opgeraapt aan zee, een dagboek in haikuvorm.

Kusters, Wiel

WIEL KUSTERS

(1947 Spekholzerheide, Kerkrade)

Wiel Kusters is dichter en hoogleraar letterkunde aan de Universiteit van Maastricht. Kusters was bijzonder actief in het Limburgse letterenleven, onder meer als voorzitter van de Zuidelijke Afdeling van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde. Zijn meest recente boekpublicaties zijn Zielverstand (poëzie, 2007) en Koolhaas' dieren - over de biologie van een schrijver (beschouwend werk over Anton Koolhaas, 2008). Samen met Benno Barnard en Huub Beurskens maakte hij de omvangrijke bloemlezing Nee, Plato, nee uit de poëzie van W.H. Auden (2009). Kusters publiceerde in 2010 een lijvige biografie van de dichter Pierre Kemp: Pierre Kemp. Een leven.

Leeuw, Aart van der

AART VAN DER LEEUW

(1876 Delft - 1931 Voorburg)

Aart van der Leeuw promoveerde in de juridische wetenschap aan de Universiteit van Amsterdam in 1902. Hij ging werken bij een levensverzekeringsmaatschappij tot 1907, toen hij zijn ontslag kreeg vanwege een zwakke gezondheid. Hij hield zich daarna uitsluitend bezig met literatuur. Zijn eerste proza en gedichten staan in het teken van de Beweging van Tachtig. Zijn poëzie is nu eens retorisch en stroef, dan weer stemmingsvol en melodieus. De inhoud wordt gekenmerkt door een eenvoudig, spontaan-religieus natuurgevoel, waarvan de symboliek, evenals in het proza, voortdurend boven het aardse uitstijgt.

Leeuwen, Joke van

JOKE VAN LEEUWEN

(1952 Den Haag)

Multitalent Joke van Leeuwen is afgestuurd beeldende kunstenaar en historicus, die haar opleidingen in Antwerpen respectievelijk Brussel volgde.

In 1978 zag niet alleen haar eerste kinderboek het levenslicht, maar won zij bovendien als cabaretier alle prijzen tijdens het Camerettenfestival. Na zes jaar verliet zij het theater, maar vanaf 2004 treedt zij toch weer op. Van Leeuwen geniet vooral bekendheid als schrijver en illustrator van vooral kinderboeken. Haar werk werd veelvuldig vertaald en bekroond met onder andere de Gouden Griffel en de Gouden Penseel.

In 1994 zag haar eerste dichtbundel Laatste lezers het levenslicht, waarvoor zij de C. Buddinghprijs voor nieuwe Nederlandse Poëzie ontving. Vijf jaar later verscheen Kind in Brussel (gedichten en beelden). In 2001 werd Vier manieren om op iemand te wachten (gedichten en beelden) uitgegeven. Voor de dichtbundel Wuif de mussen uit (2006) kreeg ze in 2007 de Herman Gorterpublieksprijs en een nominatie voor de VSB Poëzieprijs 2007. Zij functioneert vanaf 2008 als Stadsdichter van Antwerpen.

Lijnen, Renee

RENEE LIJNEN (STELLA MARIS)

1997, Maastricht

Renee is leerling van het 4de jaar VWO. Zij was in 2010 de eerste winnaar van de gedichtenwedstrijd; ze zat toen in de brugklas. Ze schreef in die periode veel gedichten; nu is dat, onder andere door tijdgebrek, minder.

Renee is dit jaar druk bezig met een boeiend project: deze zomer gaat ze deelnemen aan een reis naar Tanzania georganiseerd door de Stichting Global Explorations. Het doel van deze reis is niet alleen dat Nederlandse scholieren kennis maken met de samenleving in een ontwikkelingsland, maar ook dat ze zelf meewerken aan allerlei projecten in dat land. En bovendien wordt er van hen gevraagd om zelf 1800 euro bij elkaar te brengen als bijdrage in de ontwikkeling van het land!

Lucebert

LUCEBERT

(1924 Amsterdam - 1994 Alkmaar)

Lucebert is het pseudoniem van Jacobus Swaanswijk. Hij was dichter, kunstschilder, tekenaar en lithograaf.. Hij maakte deel uit van verschillende dichterscollectieven, waaronder IPA, Contact en later de Cel Majakovski, met Gerrit Kouwenaar en Jan Elburg. Deze laatste zou opgaan in de Experimentele Groep Holland. In 1949 trad Lucebert op als voorman (“keizer”) van de Vijftigers, de groep experimentele dichters die destijds veel stof deed opwaaien. In 1949, ten tijde van de Politionele Acties, debuteerde hij met het gedicht Minnebrief aan onze gemartelde bruid Indonesia. De bundel Triangel in de jungle / de dieren der democratie verscheen in 1951. Tegenwoordig wordt Lucebert beschouwd als één van de grootste Nederlandstalige dichters van de twintigste eeuw. De meeste van zijn gedichten zijn gebundeld in Gedichten 1948-1963, en recenter in Verzamelde Werken, 2002.

Ostaijen, Paul van

PAUL VAN OSTAIJEN

(1896 Antwerpen - 1928 Miavoye-Anthée)

Paul van Ostaijen was dichter en prozaschrijver. Als overtuigd flamingant werd hij activist. Na de Eerste Wereldoorlog woonde hij enige tijd in Berlijn, waar hij overigens in een diepe geestelijke crisis terecht kwam. Terug in België opende hij in Brussel een kunstgalerie.

Ondanks dat hij jong overleed (aan de gevolgen van tbc) wordt hij beschouwd als één van de grootste Vlaamse dichters en theoretici van zijn tijd. Voor hem stond poëzie gelijk aan woordkunst. "Poëzie is niet: gedachte, geest, fraaie zinnen, is noch doctoraal, noch dada…", aldus een deel van een citaat van hem.

Van Ostaijens beginwerk toont een eigenwijs (Duits) expressionisme. Later werk laat invloeden van het dadaïsme en vroege surrealisme zien. Soms vormde zijn startpunt een uit enkele woorden bestaand grondthema, dat in de volgende regels telkens gevarieerd terugkeerde. Met deze werkwijze bereikte hij een overtuigend resultaat in Melopee (ééntonig gezang). Vanaf 1916 tot en met 1928 verschenen vijf dichtbundels van zijn hand. Zijn "zuivere lyriek" werd postuum uitgegeven als Nagelaten gedichten.

Ozon, Diana

DIANA OZON

(1959 Amsterdam)

Diana Ozon (pseudoniem van Diana Groenveld) is dichter, schrijver en gastdocent. Ze begon in 1977 te publiceren en werd een belangrijke spil in de Amsterdamse punkbeweging. In 1993 sloeg ze via cyberpunk een nieuwe weg in. Ze ging zich steeds meer bezig houden met computers en internet. In 1995 was ze de eerste dichter die via het World Wide Web voordroeg. Ozon treedt solo op en onder muzikale begeleiding.

Reijnders, Silke

REIJNDERS, SILKE

 

Silke Reijnders was winnares van de Stella Maris dichtwedstrijd 2015.

 

Spinoy, Erik

ERIK SPINOY

(1960 Sint-Niklaas)

Erik Spinoy promoveerde in 1994 op een proefschrift over de dichter Paul van Ostaijen. Sinds 1996 doceert hij moderne Nederlandse Letterkunde aan de universiteit van Luik. Met zijn licht ironiserende blik, de filosofisch onderbouwde bespiegelingen en intertekstuele verwijzingen worden zijn gedichten gezien als een typische exponent van het postmodernisme.

Hij publiceerde o.a. de bundels De jagers in de sneeuw, Susette, Fratsen, Boze wolven, Ik, en L. Voor deze laatste bundel kreeg hij in 2007 de prijs voor Letterkunde van de provincie West-Vlaanderen.

Strijtem, Ivo van

IVO VAN STRIJTEM

(1953 Strijtem)

Pseudoniem van Ivo Evenepoel. Ivo van Strijtem is afkomstig van Strijtem dicht bij Brussel, vandaar zijn pseudoniem. Hij is dichter, leraar Engels en docent literaire creatie. Tegenwoordig woont hij in Lennik. Hij publiceerde diverse bundels zoals Brussel aan de Mississippi (1991) en Een rode sjaal (1993) en stelde een groot aantal bloemlezingen met gedichten samen, met vertalingen van over de hele wereld. Onlangs (2011) verscheen bij De Bezige Bij Antwerpen 1001 liefdes. De mooiste liefdesbrieven.