gedichten langs de geul valkenburg

12 Ik spring ter nauwernood opzij

Toon Tellegen

uit Gedichten 1977 - 1999, Querido, Amsterdam, 2000

c40w

Een bizar idee: een vlinder die als een vurig roofdier je aan wil vallen - je hart slaat een slag over! En toch beschrijft dat precies de ogenblikkelijke schrikreactie als er een insect tegen je aan vliegt! Het doet denken aan Alice in Wonderland, die plotselinge metamorfose van vertrouwde, alledaagse verschijnselen, waardoor je niet meer weet wat je overkomt, en de vaste grond onder je voeten verliest.

Mooi, zoals Tellegen die twee uitersten combineert - van lieflijke vlinder, - naar gevaarlijk wild dier, - en weer terug naar iets zachts en geruststellends: 'ik zie nog juist hoe teer hij is.' Een glimp van een nachtmerrie-achtige dreiging, en dan weer veiligheid.