gedichten langs de geul valkenburg

24 Kepelke bie de Brög

Karel Dorren - ’t Kepelke bie de Brög

We hebben het hier over een uit 1950 daterende Mariakapel, die in dat Mariajaar op initiatief van eerwaarde pastoor Ad Welters z.g en een zestal vooraanstaande Valkenburgers is geplaatst pal naast de Geulbrug. De benodigde gelden zijn destijds, middels een huis aan huis collecte, bijeengebracht door de Valkenburgse gemeenschap. De fraaie eikenhouten kapel staand op een sokkel van Kunrader steen, is toen geplaatst aan de Pelerinstraat naast de Geulbrug. Later, bij de herinrichting van de Grotestraat, is de kapel verplaatst naar de Boogaardlaan.

Tijdens de reconstructie van de Geulkademuren in 2009/2010 zijn kapel en sokkel verwijderd.
Met het oog op de voorgenomen herbouw van de historische Geulpoort moest de kapel definitief wijken.

Op initiatief van de Stichting Veldkruus, met medewerking van diverse vrijwilligers en sponsoren, is de kapel herbouwd, vlak bij de plek waar ze in het Mariajaar 1950, door pastoor Welters z.g. werd ingezegend.

Ter gelegenheid van de feestdag van Maria Boodschap is de kapel in maart 2014 opnieuw ingezegend door pastoor H. Jansen, Montfortaan. Hiermee heeft Valkenburg haar ”Kepelke bie de Bröğ”, een historische devotieplek, weer terug.

Eveneens in het jaar 1950 heeft de bekende Valkenburgse dichter en schrijver Karel Dorren (1896-1988) het fraaie gedicht ” ‘t Kepelke bie de Bröğ” gemaakt; dit gedicht staat op een zuiltje naast de kapel en maakt onderdeel uit van de Valkenburgse Gedichtenroute.

kappel

Karel Dorren werd geboren op 3 januari 1896 te Berg en Terblijt en overleed op 92 jarige leeftijd in het voormalig verzorgingshuis avondvrede in Houthem Sint Gerlach.