gedichten langs de geul valkenburg

05 Mechelen, langs de Mechelderbeek bij nr. 26

Herman Gorter - De lente komt

Is Gorter bang voor de lente die hij elders een nieuw geluid noemde? Paarse en blauwe bloemen in de bakken op de zuiltjes. Aan de overkant van de beek het verkeer. Op drukke dagen in een eindeloze stroom. Met blauwe en witte luchten boven de daken van de huizen. Het terras niet ver van hier om te genieten van een bruine Christoffel in de vroege zon van de late lente.

gulpen wittem 05a

De Mechelderbeek is één van de 130 zijbeken die in de Geul uitkomen.

In Mechelen ziet u verschillende vakwerkhuizen. In tegenstelling tot vakwerkhuizen in onze buurlanden kenmerkt de Limburgse vakwerkboerderij zich door soberheid. Ze mist elke opzettelijke decoratie. Hoogstens ziet men een vrome spreuk, een bouwjaar of initialen in de bovendorpel van de buitendeur gebeiteld.

gulpen wittem 05b

06 Langs de Geul tussen Mechelen en Partij

Frida Vogels - Eén blik/ omvat het landschap: wijd

Het water staat laag vandaag. Op deze schaduwplek is het goed om even te verpozen, te lezen en vervolgens een blik te werpen op de aardlagen in de oever aan de overkant. De rust te voelen, de lila bloempjes te zien en de wind te horen fluisteren in de bladeren. In de winter kan het hier stormen en bruisen. Een razende splinter in een oneindige witte vlakte.

gulpen wittem 06a

U kunt hier twee kloosters zien. Rechts het Arnold Janssen-klooster, dit is het klooster van de Missiezusters Dienaressen van de heilige Geest. Het is een open huis voor meditatie en bezinning, alleen of in een groep. Links, in Partij, ziet u het geheel ommuurde klooster Mariëndaal. In dit klooster bevinden zich twee kleine kapellen en een Lourdesgrot.

gulpen wittem 06b

07 Brug over de Geul, Gulpenerbergweg

Aart van der Leeuw – De halm

Een boom die zich vastklampt op de oever. Het riviertje kabbelt langs de halmen en het riet. Het klinkt als muziek in de oren. Violen van ver, het ruisen van de wind. Samen zorgen ze voor een fluisterend lied dat lang hoorbaar blijft. Je achtervolgt tot aan de overkant van de brug. Een zwerver zou niet misstaan op deze plek.
Deze weg was vroeger de heerweg van Maastricht naar Aken. Voor u ligt de Gulpenerberg; het Mariabeeld bovenop is geplaatst in 1935. Elk jaar op 15 augustus, Maria Hemelvaart, gaat hier nog een processie naar toe.

In 1568 speelde de Gulpenerberg een rol (legerkamp) in de veldtocht van Willem van Oranje, die Maastricht hoopte in te nemen, als onderdeel van de verovering van de zuidelijke Nederlanden.

gulpen wittem 07b

08 Tegenover klooster Wittem

M. Vasalis - Ster

Dit gedicht begrenst een grote parkeerplaats waar wandelaars en kerkgangers hun voertuigen hebben neergezet. Aan de overkant de eeuwenoude kerk, met het nieuwe filiaal aan de ene kant en het majestueuze klooster aan de andere. Daar liggen talloze teksten te wachten op hun lezers. Ze zouden kunnen flonkeren als sterren, maar er is vrijwel niemand die ze te zien krijgt. Lichtjaren zijn jaren in het kwadraat.

o 96w

Het 18de_eeuwse klooster van Wittem is sinds de 19de eeuw een Redemptoristenklooster, bekend door de bedevaartskerk van de heilige Gerardus Majella (200.000 bezoekers per jaar). Jonge vrouwen gingen hierheen op bedevaart om Gerardus te vragen hen een goede echtgenoot te bezorgen. In de kapel zijn schilderingen van Charles Eyck te zien.

Het (deels) 13de-eeuws kasteel van Wittem was in vroeger tijden een imposante waterburcht, maar van de zeven torens die het ooit had is er nog maar één over. Willem van Oranje verbleef hier geruime tijd.

09 Brug bij de monding Eyserbeek in de Geul

Remco Ekkers - Twee paarden

In het weiland staan twee paarden kop over hals tegen elkaar. Alleen de huid trilt even. De ogen knipperen bij het vergeefs verjagen van de vliegen. De koeien liggen roerloos tussen de bomen, loom herkauwend en voorlopig nog niet van plan om op te staan. De ranke toren van Cartils reikt tot net boven de bomen. De ijzeren van Eijs topt de heuvels in de verte.

ox112w

Vlak bij deze zuil komen twee beken in de Geul uit: de Eyserbeek en als u het pad vervolgt de Gulp.