gedichten langs de geul valkenburg

06 Langs de Geul tussen Mechelen en Partij

Frida Vogels - Eén blik/ omvat het landschap: wijd

Het water staat laag vandaag. Op deze schaduwplek is het goed om even te verpozen, te lezen en vervolgens een blik te werpen op de aardlagen in de oever aan de overkant. De rust te voelen, de lila bloempjes te zien en de wind te horen fluisteren in de bladeren. In de winter kan het hier stormen en bruisen. Een razende splinter in een oneindige witte vlakte.

gulpen wittem 06a

U kunt hier twee kloosters zien. Rechts het Arnold Janssen-klooster, dit is het klooster van de Missiezusters Dienaressen van de heilige Geest. Het is een open huis voor meditatie en bezinning, alleen of in een groep. Links, in Partij, ziet u het geheel ommuurde klooster Mariëndaal. In dit klooster bevinden zich twee kleine kapellen en een Lourdesgrot.

gulpen wittem 06b