gedichten langs de geul valkenburg

OMLEIDING IN VALKENBURG

In verband met de herstructurering van het centrum is de route iets
aangepast. de kei met het gedicht van Pierre Kemp verplaatst naar de
plantsoen bij de stoplichten van de kruising St Pieterstraat - Oosterweg.
Als u de route stroomopwaarts gaat, loopt u na het gezicht op Schaloen met
het gedicht van Hans Andreus rechtdoor langs kasteel Oost tot aan de
stoplichten bij de protestantse kerk. Hier staat in het plantsoen rechts de
Grote Kei met gedicht van Pierre Kemp U gaat nu links af de St Pieterstraat
in en ziet even later ziet u het gedicht van Jan Hanlo op de witte muur van
molen Schijns. Sla bij de Geul rechtsaf en volg deze tot aan het kasteel
Den Halder. Bij dit statige kasteel gaat rechts af over de Old Hickory brug
en aan het eind van het pleintje gaat u naar links, de Jan Deckerstraat in.