gedichten langs de geul valkenburg

20a De Geul

De Geul

Al loupend langs de Geul.
Lopend langs de Geul.
Bekruup mich altied dat geveul.
Bekruipt mij altijd dat gevoel.
Dat wat allein ‘nne bok kint
Dat wat alleen een bok (inwoner Valkenburg) kent.
Wat dit rivierke bemint.
Wat dit riviertje bemint.
Want biste dao gebore.
Want ben je daar geboren.
Dan kinste de gebruke en folklore.
Dan ken je de gebruiken en folklore.
En geiste ooit dao weg.
En ga je ooit daar weg.
Dan is dat tiedelijk, mér nooit ech.
Dan is dat tijdelijk, maar nooit echt

De dinker op de Kei
De denker op de Kei

John Prevoo