gedichten langs de geul valkenburg

Crebolder, Emma

EMMA CREBOLDER

(1942 St Jansteen, Zeeuws-Vlaanderen)

Emma Crebolder is afkomstig uit Zeeuws-Vlaanderen, maar woont al jarenlang in Limburg. Zij heeft Duitse taal- en letterkunde gestudeerd, en daarna, na een verblijf van enkele jaren in Tanzania met haar gezin, Afrikaanse talen en Bantoeïstiek. Vanaf 1972 woont zij in Limburg; eerst in Venlo, waar ze een jaar stadsdichter is geweest, en sinds 1987 in Maastricht, waar haar man hoogleraar was aan de Universiteit Maastricht. Zij heeft Swahili gedoceerd aan de Universiteit Nijmegen. Haar eerste dichtbundel, Een hol in de zon, werd gepubliceerd in 1979; haar nieuwste, Vergeten, in 2010.