gedichten langs de geul valkenburg

Coninck, Herman de

HERMAN DE CONINCK

(1944 Mechelen - 1997 Lissabon)

Herman de Coninck was dichter en essayist, leraar, journalist en redacteur van diverse tijdschriften. Hij studeerde Germaanse taal en letteren in Leuven. Hij geldt als een belangrijke vertegenwoordiger van het Vlaamse Nieuw Realisme.

Deze dichter gebruikte vaak illusies van de werkelijkheid in de taal van de poëzie. Geleidelijk evolueerde zijn werk in een meer romantische richting. Zijn werk werd in meerdere dichtbundels uitgegeven. De Coninck maakte zijn poëziedebuut in 1969 met De lenige liefde waarvoor hij de Yangprijs ontving. De bundel Zo lang er sneeuw ligt uit 1975 is sterk beïnvloed door persoonlijke ervaringen en werd bekroond met de Dirk Martensprijs van de Stad Aalst en de Prijs van de Vlaamse Provinciën. De Coninck vielen verder de Prijs van de Vlaamse Gids en de Jan Campertprijs ten deel.