gedichten langs de geul valkenburg

19 Zicht op Kasteel Genhoes

Herman de Coninck - De plek

Een hek geeft toegang tot het pad naar Genhoes, een boerderijkasteel geplakt tegen de kerk van Oud-Valkenburg. Midden in het Geuldal, omringd door aan de ene kant de wanden van het St. Jansbos en het stille Gerendal, aan de andere kant het hellingbos van de Schaelsberg. Het moet de bouwer van deze boerderij tot tevredenheid hebben gestemd. Wie waren zij, de bouwers, is een vraag die zich opdringt. Was de kerk er al? Je zou denken van wel. Geborgenheid van de kerk, zou één van de drijfveren geweest kunnen zijn om daar op die plek te gaan bouwen. Verder natuurlijk alom de aanwezigheid van prachtig vruchtbaar land, eeuwenlang bemest door de Geul die meanderend haar weg zoekt door dit prachtige landschap. Het zal wel een duit gekost hebben. Kerk en geld zochten elkaar ook hier, wellicht. Het ligt er. Zo vanzelfsprekend. Zo mooi, een gedicht in zichzelf, het heeft geen waarnemer nodig. Of toch wel?

zicht op Genhoes

Het oudste gedeelte van kasteel Genhoes dateert uit de 11e eeuw. In 1577 werd het kasteel door brand verwoest en in het begin van de 17e eeuw weer opgebouwd. De slothoeve dateert uit de 18e eeuw. Genhoes werd lang bewoond door het geslacht Von Pelser-Berensburg.