42 De Duiker

Rutger Kopland - Ik kijk naar het water - en of het stil is

Het water is hier niet stil. De Geul hoor ik en nog een toevoerbeekje, als een klaterende waterval. Hoog boven de duiker loopt het fietspad, nu stralend in de zon. Op het kanaal brengen kleine schepen hun lading naar de verte. Een merkwaardige kruising van waterwegen hier op deze plek. Boven op het pad zien we de Geul verder naar de monding stromen onttrokken aan het zicht door de werken aan de Maas. Daarin zal zij haar bestemming vinden, zoals elke rivier betaamt!

gedichten langs de geul 04aagedichten langs de geul 04ab

Daar waar de Geul het Julianakanaal ontmoet wordt zij met behulp van betonnen duikers van bijna drie meter doorsnee en een lengte van bijna zeventig meter onder het kanaal door geholpen.