06 ‘Het weiland’ van Johanna Kruit


gedichten langs de geul 05gedichten langs de geul 06

U loopt door tot u weer bij de Fregatweg uitkomt, deze steekt u over en gaat naar rechts over de brug over de Geul. Direct na de brug links, langs de kapel (die verstopt ligt onder hoge bomen). U wandelt nog steeds door Weert, met zijn papierfabriek "Meerssen Papier". Op de muur van de fabriek, bij Poort Twee, leest u een gedicht dat in deze omgeving ontstond:

 

07 ‘Cent van 1828’ van Rouke van der Hoek

In het jaar 1717 wordt al de papiermolen in Weert genoemd. De papierfabriek van de firma Tielens & Schrammen is op 31 december 1837 opgericht. De firma vestigt zich aanvankelijk in Mechelen, maar neemt in de eerste maanden van 1840 de molen van Hanckar in Weert over. Zij is de voorloopster van de huidige papierfabriek , gespecialiseerd in de productie van kleinere hoeveelheden bijzondere papiersoorten.

U loopt door. Links en rechts aantrekkelijke landhuizen. Als u zou blijven doorlopen zou u uitkomen bij kasteel Vaeshartelt, maar in plaats daarvan neemt u de eerste weg links, de Oude Steeg, bij het veldkruis ("Es God bleef").

gedichten langs degeul 05

Er volgt nu een lang stuk, maar u kunt onderweg uw gedachten laten gaan over:

 

08 ‘Een man dacht’ van Toon Tellegen

Een man dacht:
wanneer zal ik eens
één minuut niet
aan haar denken?
Nu? Hij ging zitten
en dacht één minuut
niet aan haar.
Toen stond hij op
en wandelde verder
dacht verder
steeds verder
zonder tussenpozen
aan haar.

(Dit gedicht vindt u dus niet op een zuil, maar in deze routebeschrijving.)

U volgt deze weg over het spoor, en dan treft u na twee bochten en een viaduct (onder de A2 door) weer een spoorwegovergang aan uw rechterhand. Daar steekt u het spoor over en gaat dan onmiddellijk naar links de Koning Lodewijkstraat in. Aan het eind daarvan bent u weer bij een tak van de Geul en bij een zuil met het gedicht:

 

09 ‘Licht’ van Remco Campert

gedichten langs de geul 08

U gaat rechts en loopt langs het vroegere Europa Seminarie, nu een appartementencomplex, de straat Aan de Gapert uit. Dan slaat u linksaf naar Tussen de Bruggen. Deze weg passeert driemaal de Geul; men heeft de bruggen met een blauwe kleur gemarkeerd om daarmee de zich sterk vertakkende Geul aan te duiden. Voor de tweede brug passeert u de Israëlitische Begraafplaats; aan de overkant staat het volgende gedicht op een zuil:

 

10 ‘Tussen de Bruggen’ van Frans Budé

De Joodse begraafplaats van Meerssen is gelegen langs de Geul tussen de plaatsen Meerssen en Rothem. De begraafplaats werd in het jaar 1715 in gebruik genomen. Het is hiermee een van de oudste Joodse begraafplaatsen van Nederland. De begraafplaats hoorde officieel bij de Joodse gemeente van Meerssen die in 1947 werd opgeheven. Meerssen valt nu onder de Joodse gemeente van Maastricht. De begraafplaats is een Rijksmonument en is niet toegankelijk voor publiek. In 1990-1991 is ze gerestaureerd.

 gedichten langs de geul 09b

U neemt de verharde weg rechts langs het gedicht van Frans Budé. Deze gaat over in een onverharde weg. U gaat rechtdoor met aan uw linkerhand de overloop van de Geul. Als het pad tegen het talud van de snelweg (A 79) aan komt, gaat u naar links tot aan een punt waar de Geul bijna aan de weg komt. Daar staat de volgende zuil met het gedicht: