gedichten langs de geul valkenburg

12 Weg Gulpen-Wijlre

Toon Tellegen - Ik spring tenauwernood opzij

Auto’s razen achter je voorbij. Motoren trekken knetterend op in de bocht. Wandelaars lopen even verloren hier. Ik spring ternauwernood opzij voor een racende fietser. Pas dan heb ik het rijk voor mij alleen en hoor ik het zoemen van de insecten. Zie ik torren en mieren kruipen over de harde grond, tussen takjes en kleine steentjes. En warempel, daar vliegt een vlinder met tere, kleurige vleugels.

o 04w

De heuvel die u rechts ziet op deze plek (eigenlijk een uitloper van de Dolsberg) is een motte ( de grootste van Nederland): een kunstmatige heuvel waarop een fortificatie werd gebouwd. Deze is bovendien speciaal: de heuvel is eigenlijk een uitloper van de Dolsberg, maar door het afgraven van een deel ervan werd er een vrijliggende motte gecreëerd. In de Middeleeuwen lag hierop het verdwenen kasteel Burggraaf, op de strategische plaats waar Gulp en Geul bij elkaar komen.