gedichten langs de geul valkenburg

Bloem, J.C.

J.C. BLOEM

(1887 Oudshoorn - 1966 Kalenberg)

Jacques Bloem studeerde na de HBS rechten in Utrecht. Vanaf 1916, na zijn promotie, vervulde hij een aantal banen in de ambtelijke en de rechterlijke sfeer. Zeven jaar was hij redacteur van de NRC. Na 1946 zette hij zich alleen nog in als dichter. Hij was een conservatief mens, maar niet zonder zelfspot. Hij ontving de volgende literaire prijzen: Constantijn Huygensprijs (1949), P.C.Hooftprijs (1952), en de Prijs der Nederlandse Letteren (1965).

“Bloems werk is doordrongen van verlangen naar een ideaal verleden dat nooit als zodanig bestaan heeft. Door het werkelijke leven ontgoocheld, wist hij tevens dat zijn verlangen nimmer bevredigd kan worden: noch door zoekend te zwerven, noch door de liefde, noch door zich terug te trekken uit de wereld. Slechts zijn dichterschap bood een weg tot omgang met dit verlangen.” (www.wikipedia.nl)