gedichten langs de geul valkenburg

Gedichtenroute officieel in gebruik genomen

Op 29 juni 2008 werd te Valkenburg de plaatselijke Gedichtenroute officieel in gebruik genomen. Een werkgroep 'Gedichtenroute' van de Stichting 'Beeldende Kunst Buiten in Valkenburg' heeft deze route uitgestippeld. Eerst zijn de locaties gekozen, daarna steeds een bijpassend gedicht. Op elf locaties langs de Geul in Valkenburg aan de Geul, vanaf de Gronseleput bij de Keutenberg, stroomafwaarts richting Groeve Curfs in Geulhem, zijn gedichten van bekende Nederlandse en Vlaamse dichters aangebracht op een zuiltje of paneel.
De route is zonder de terugweg ruim 14 km lang, enkele reis. Dus als u terug moet naar uw fiets of auto zo'n 20 km.

De dichters zijn: Paul van Ostaijen, Jan Emmens, Herman de Coninck, Hans Andreus, Jan Hanlo, Pierre Kemp, Joke van Leeuwen, Rutger Kopland, Ida Gerhardt, Paul Hermans en Leo Herberghs.

De route is inmiddels uitgebreid met wandelingen vanuit Gulpen-Wittem (14 km) en Meerssen (7 km), beide ook gelegen aan de Geul. Meer informatie over dit initiatief, plus een overzicht van de routes: Gedichten langs de Geul.