03 Volmolen

Bernlef - Het vrije veld

Het is vandaag zo’n dag waarop het molenrad draait en druppels plenzend en als glinsterende kristallen terugvallen in hun oude bedding, op weg naar de zee. De sluis staat open, het water bruist. Verder beweegt er niets, althans niets zichtbaars. Luister naar het onaantastbare en probeer vat te krijgen op datgene waar geen woorden voor zijn. Je moet het voelen, ondergaan. Innerlijk opnemen tot in je vezels.

093w

De 18de-eeuwse Volmolen is vroeger gebruikt voor het vollen van wollen stoffen en het verwerken van vlas.

Toen het vollen niet meer lonend was, is de molen in 1872 omgebouwd voor het malen van graan. Tot 1994 is de Volmolen gebruikt door het Gilde van Echte Bakkers. Nu wordt de molen nog voor veevoer gebruikt. Het water uit de Geul dat de molen aandrijft stroomt in een speciaal daarvoor gegraven waterloop, de zgn. molentocht.

Volmolen Gulpen-Wittem